Tarifes cessió d’espais

Cessió d’espais

Taller/Aula Joe Forga / Relacional
Sense IVA €/h Sense IVA €/h
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 2,48 4,96
Acte intern i de pagament 20,00 30,00
Acte obert i gratuït 0,00 0,00
Acte obert i pagament 6,61 9,92
 

Particulars i empreses

Acte intern 12,00 45,00
Acte intern i de pagament 45,00 180,00
Acte obert i gratuït 12,00 45,00
Acte obert i pagament 15,00 60,00

 

Suport a la creació

Taller/Aula Joe Forga / Relacional
Sense IVA €/h Sense IVA €/h
Entitat sense ànim de lucre 2,48 4,96
Particulars i empreses 4,96

10,00

 

Bucs d’assaig

Sense IVA €/h
4,96

 

Torna a Espais Normativa
Sol·licitud