Inscripcions tancades

0,00

El període d’inscripcions establert és a partir de les 10h del 16 de setembre i fins a les 20h del 23 de setembre o fins a exhaurir places.

En aquest taller farem manualitats treballant diversos materials com el vidre, la fusta, la roba i el plom.

Taller anual amb matrícula viva: per als tallers amb matrícula viva, les inscripcions es poden fer en qualsevol moment i, mentre quedin places, aquestes s’assignen per ordre d’inscripció. Un cop esgotades, s’habilita una llista d’espera. Taller conduït i facilitat per una persona voluntària. Tres faltes d’assistència no justificades són motiu de pèrdua de plaça.

Consulta les Condicions d'inscripció.