Places exhaurides

0,00

Neteja
El preu reduït només s’aplica en els següents criteris i fent entrega de la documentació pertinent de forma presencial abans de l'inici del curs:
  • Persones menors de 21 anys – Document oficial d’identitat.
  • Persones en situació d’atur – Certificat de demandant d’ocupació no ocupat del SOC (si hi cap, afegir:", anterior a la data en què es realitzi la inscripció)."
  • Persones amb diversitat funcional – Certificat de Reconeixement de la Discapacitat o Targeta Acreditativa de la Discapacitat de la Generalitat de Catalunya.

Generarem un espai de trobada on treballarem col·lectivament les nostres opressions, estigmes i estereotips. Compartirem altres maneres de situar-nos davant les nostres realitats a través de metodologies del Teatre de l’Oprimit, el teatre periodístic i tot el que ens proposem!

Aquest taller està facilitat per l’Helena d’ActivaMent, una associació que treballa per a millorar la qualitatde vida de totes les persones del col·lectiu, que s’adreça a la salut mental, i per a fer d’aquesta una societat més justa i inclusiva.

Taller anual amb matrícula viva: per als tallers amb matrícula viva, les inscripcions es poden fer en qualsevol moment i, mentre quedin places, aquestes s’assignen per ordre d’inscripció. Un cop esgotades, s’habilita una llista d’espera. Tres faltes d’assistència no justificades són motiu de pèrdua de plaça.

Consulta les Condicions d'inscripció.