Gestió comunitària

L’Ateneu L’Harmonia és un projecte de gestió comunitària, que parteix de la idea que l’equipament és un bé comú de la població. Creiem per tant que el territori té el dret i la responsabilitat de participar en la seva gestió, en tant que afecta la seva quotidianitat. És per això que interpel·lem entitats i veïnes a ocupar-ne la centralitat, com a veritables protagonistes, socialment legitimades.

Els mecanismes de participació existents són els següents:

Espai Ateneu

Espai de participació obert a totes les veïnes, veïns i entitats de Sant Andreu en el què es valora, es proposa i es fa créixer el projecte de gestió comunitària.

L’Espai Ateneu vol esdevenir un mecanisme de participació real, d’escolta activa i presa col·lectiva de decisions, així com una porta d’entrada a persones que es volen implicar en aquest projecte comunitari.

L’Espai Ateneu es convoca un mínim de tres vegades l’any, i sempre que es consideri necessari.

Comissions de treball

Espais de participació oberts a la ciutadania que treballen de manera regular i continuada en àmbits concrets de la gestió de l’Ateneu.

Actualment, existeixen les següents Comissions:

 • Participació: vetlla pel correcte funcionament dels mecanismes de participació i treballa per la corresponsabilitat d’entitats i veïnes del territori.
  Contacta amb la comissió a [email protected]
  Consulta els acords presos
 • Comunicació: dissenya i desenvolupa el Pla de Comunicació del centre.
  Contacta amb la comissió a [email protected]
  Consulta els acords presos
 • Programació: recull propostes i dissenya la programació sociocultural de l’equipament. Vetlla pel compliment de les línies programàtiques.
  Contacta amb la comissió a [email protected]
  Consulta els acords presos
 • Responsabilitat Ambiental: visualitza i facilita les bones pràctiques en matèria de medi ambient i consum responsable i transformador.
  Contacta amb la comissió a [email protected]
  Consulta els acords presos
 • Antiestigma: visibilitza i defensa els drets de les persones que pateixen diferents tipus de discriminació i dinamitza accions per trencar estigmes.
  Contacta amb la comissió a [email protected]
  Consulta els acords presos
 • Joves: està formada per joves i treballa per acostar la població jove i adolescent a l’Ateneu. Dinamitza activitats concretes.
  Contacta amb la comissió a [email protected]
  Consulta els acords presos
 • Economia: treballa en la confecció dels pressupostos, revisa la comptabilitat i vetlla per la seva transparència, pensa estratègies d'autofinançament.
  Contacta amb la comissió a [email protected]
  Consulta els acords presos
 • Cursos i Tallers: s’ocupa de definir les prioritats i criteris de la programació de l’oferta formativa pròpia de l’Ateneu. Es valoren les diferents propostes i necessitats, així com les inquietuds de talleristes i inscrites.
  Contacta amb la comissió a [email protected]
  Consulta els acords presos
 • Gènere i Cures: Treballa en la prevenció, detecció, abordatge i seguiment de violències que puguin sorgir a l'Ateneu.
  Contacta amb la comissió a [email protected]
  Consulta els acords presos

Estan formades per totes aquelles persones interessades, implicades i vinculades a cada Comissió, així com per una una persona de l’equip de treballadores.

Les Comissions estan sempre obertes a noves incorporacions. Us convidem a participar-hi! Si no trobeu la vostra Comissió, proposeu-ne una de nova!

Gestió de l'Ateneu L'Harmonia

Grups de treball

Espais de treball que tracten necessitats concretes a curt o mig termini. El seu funcionament és molt similar al de les Comissions, amb la diferència que la seva temporalitat està limitada a la resolució de la necessitat a la què responen.

Comissió Gestora

Màxim òrgan de decisió i instrument que, de forma pràctica i específica, facilita l’articulació de la gestió de l’equipament. Es reuneix quinzenalment i hi estan representades totes les Comissions i Grups de Treball, l’entitat gestora i l’equip de treballadores.

Entitat gestora

Federació d’Entitats Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu de Palomar, formada per 12 entitats. És la titular del conveni de gestió de l’equipament i, per tant, la responsable del desenvolupament i la correcta gestió del projecte. Per a la gestió del dia a dia de l’equipament, l’entitat gestora té contractat un Equip de treballadores.

Gestió de l'Ateneu L'Harmonia
Ara mateix no hi ha esdeveniments relacionats a l'agenda

Lesentitats
deL'Ateneu

Som moltes les entitats i col·lectius que habitem l'equipament i que ens corresponsabilitzem de la seva gestió.

Perquè juntes farem nostra la nit!

LaCapsa
Bancderecursos

A L’Harmonia tenim una sèrie de recursos que posem a disposició d’entitats, col·lectius, veïnes i veïns de Sant Andreu de Palomar.

Perquè compartir és viure!

Cessió
d'espais

L’Ateneu compta amb diversos espais que es poden cedir o llogar a entitats i particulars que necessiten un espai per reunir-se, treballar o programar activitats.

Perquè casa nostra és casa vostra!

Configuració de cookies


Tanca Més informació