Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIó (LSSI)

1. Dades de la propietat i responsable del lloc web ateneuharmonia.cat

 • Federació d’Entitats Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu de Palomar
 • C/Bascònia 15 bis
 • 08030 Barcelona
 • Nif: G-64770845
 • Correu electrònic: [email protected]

La Federació d’Entitats Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu de Palomar (d’ara en endavant LA RESPONSABLE), com a propietària del lloc web https://www.ateneuharmonia.cat (d’ara en endavant el LLOC WEB), posa a disposició de les persones usuàries (d’ara en endavant, LES USUàRIES) el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a totes les usuàries del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuària, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

LA RESPONSABLE es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense obligació de preavisar o posar en coneixement LES USUàRIES d’aquestes modificacions, tot entenent com a suficient la seva publicació al lloc web.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEl·lECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat de la RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part de l’autoria. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinades, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de la RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de l’autoria.Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a la RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web pertanyen a les seves respectives propietàries, sent elles mateixes responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. La RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de https://www.ateneuharmonia.cat

La RESPONSABLE reconeix a favor de la seva titularitat els corresponents drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre la mateixa, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquella.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, es pot fer a través del correu electrònic [email protected].

3. EXEMPCIó DE RESPONSABILITATS

La RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per una tercera part aliena a aquest.

ús de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de la usuària. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la pàgina web reconegui el navegador utilitzat per la usuària amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés a les usuàries que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a elles sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a la usuària. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de la usuària.

La usuària té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertada de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que la RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per terceres en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

La RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a terceres parts publicar continguts de forma independent en la pàgina web de la RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de totes les usuàries, de les autoritats i les forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si s’escau, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de terceres o la moral i l’ordre públic. En cas que la usuària consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administració del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, la RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per la usuària. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIó

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a BARCELONA.

 

Política de privacitat

1. INFORMACIó A LA PERSONA USUàRIA

La Federació d’Entitats Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu de Palomar (d’ara en endavant la RESPONSABLE), és la Responsable del Tractament de les dades personals de la persona Usuària i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, pel que se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb la persona Usuària. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per la RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o de les seves entitats col·laboradores o proveïdores amb les que aquesta hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, les terceres mai tindran accés a les dades personals.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per la persona usuària a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
 • Remetre el butlletí electrònic.
 • Base jurídica del tractament: consentiment de la interessada.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a terceres, excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen la persona Usuària:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: Federació d’entitats socioculturals i de lleure de Sant Andreu de Palomar. Carrer Bascònia, 15, baixos; 08030 Barcelona (Barcelona). Email: [email protected]

2. CARàCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIó FACILITADA PER LA PERSONA USUàRIA

Les persones Usuàries, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. La persona Usuària garanteix que les dades personals facilitades a la RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

La RESPONSABLE informa i garanteix expressament a les usuàries que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part de les Usuàries. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a la usuària. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, la RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 de l’GDPR, pels qual són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb la persona interessada i adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

La RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l’GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4.CONSENTIMENT EN EL TRACTAMENT DE DADES

Quan vostè accepta la nostra Política de Privacitat, ens està atorgant de forma voluntària, lliure e inequívoca, el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals, segons l’establert en el punt 1 d’aquest document.

 

Configuració de cookies


Tanca Més informació