Agenda

Carregant Esdeveniments

Seminari: Pràctiques de la teràpia narrativa

Data

25.07.19 a les 18.00

Què són les ‘Pràctiques narratives’? Què passa si entenem la identitat com si fos un entramat de relats? Des de les narratives, ens interessa veure com les històries contribueixen a crear els mons que habitem i les possibilitats que tenim.

Des d’una perspectiva narrativa ens interessa treballar des d’una postura de respecte, no patologitzant, on es reconegui i celebri la diversitat dels coneixements locals de les persones. Assumim que totes són expertes en les seves vides, tenim la tasca de fer preguntes i crear contextos que permetin que la gent que acompanyem pugui nombrar i posar en acció els coneixements que tenen per viure les seves vides, que representen somnis, esperances, principis i compromisos.

Programa:

25/7: Nocions de les narratives: de la patologització a la politització. Idees en relació a la dignitat, la justícia i el coneixement local en les pràctiques terapèutiques i comunitàries.

26/7: Abraçar les resistències: idees i pràctiques narratives pel treball amb persones en situació de violència de gènere.
Alguns principis bàsics d’aquestes pràctiques:

“La persona no és el problema, el problema és el problema”. En la cultura terapèutica hegemònica, sol identificar-se a la persona com “el problema”. Això té efectes en com entenem la tasca terapèutica i quins coneixements poden participar en la conversació. Les pràctiques narratives conceben a les persones separades del problema, procurant construir contextos de col·laboració per aconseguir-ho.

“La identitat és una construcció col·lectiva”. S’entén que la construcció d’identitat de les persones és un treball col·lectiu, en el que incideixen el context sociocultural històric particular de cada persona. A més es consideren les relacions de poder: gènere, ètnia, edat, sexualitat, condició econòmica, etc. com a fonamentals en la producció de grans meta-narratives normalitzadores i generadores de veritats que moltes vegades promouen descripcions pobres d’identitat de les persones.

“La vida és multi-historiada”. La nostra experiència de vida és molt més rica que la història que ens expliquem d’ella. Moltes vegades els problemes influeixen en que alguna historia preferida sigui invisibilitzada i només ens identifiquem en una altra “saturada d’un problema”. Als terapeutes narratius/ves ens interessa l’enriquiment de la descripció de vida de la persona, rescatant aquells esdeveniments que contradiuen la historia del problema i construeixen una narrativa on s’identifiquen els coneixements locals de les persones i les seves intencions.

“La persona és experta en la seva vida”. El procés terapèutic és un en el que apareixen o és fan visibles els coneixements locals i habilitats de les persones, que els ajuden a afrontar els seus problemes. Només les persones saben com els afecta cada problema i quins efectes negatius té això a les seves vides, essent cada experiència única i particular.

Les pràctiques narratives treballen des dels coneixements, habilitats, propòsits i valors de les persones, grups i comunitats i s’orienta a processos de re-autoria i de vida saturada del problema, a una història preferida per les persones.

Aquestes pràctiques van ser desenvolupades per Michael White (treballador social) i David Epston (antropòleg) a Austràlia i Nova Zelanda. Entre els autors/es influents en aquest treball destaquen Michel Foucault, Jacques Derrida, Barbara Myerhoff, Gregory Bateson, Clifford Geertz, Jerome Bruner i Victor Turner, entre altres.

Qüestions pràctiques:

  • El taller es dirigeix a estudiants i professionals de l’àmbit del treball social, la teràpia, l’educació, l’art, la musicoteràpia, la teràpia ocupacional, l’activisme social i comunitari, així com a persones que s’interessen en el taller pels motius que siguin.

El seminari serà a càrrec de Nistán Pérets, diplomat en Pràctiques Narratives per Pranas Chile. Ha treballat en diferents espais comunitaris, centres de rehabilitació, centres de menors i diversos espais educatius. Actualment es dedica a les Pràctiques Narratives en el Centre d’Atenció Entre-Puentes de Buenos Aires, on acompanya a adults/es i adolescents que lluiten amb diferents problemàtiques relacionada al trauma, abusos sexuals i violència de gènere.  També és coordinador de Resonancias Prácticas Narrativas Buenos Aires, dicta el Diplomat Internacional en Prácticas Narratives juntament amb ítalo Latorre i Carolina Letelier de Pranas Chile. A més, coordina un grup d’estudi de Pràctiques Narratives a la Facultad de Psicologia de Buenos Aires.

Preu:
Professionals: 12 €/dia | 20€/dos dies.
Estudiants =  10 €/dia | 16€/dos dies.

Pots inscriure’t al seminari fent clic aquí.

Preu

12€

Afegeix als teus calendaris

Google Calendar

iCal