Actualitat

Convocatòria artística 08030 creART!

08030 creART!” és una convocatòria que ofereix espais de creació de manera gratuïta a persones joves que desenvolupin projectes artístics a Sant Andreu de Palomar.

La convocatòria té com a finalitat el suport, la promoció i l’estímul de la creació artística entre la població jove, tot potenciant la difusió i visibilització dels processos i resultats artístics que se’n derivin.

 

Destinataris

La convocatòria s’adreça a joves creadors i creadores, preferiblement amb residència a Sant Andreu de Palomar, vinculades a qualsevol de les branques artístiques (musicals, visuals, escèniques, gràfiques, gastronòmiques, digitals, etc). Poden acollir-s’hi les persones físiques, grups* o col·lectius* menors de 30 anys.

* En aquests casos es tindrà en compte l’edat mitjana de les persones que en formen part.

Calendari

 • Del 21 d’octubre al 21 de novembre de 2019 – Entrega de sol·licituds
 • 2 de desembre de 2019 – Resolució i publicació dels resultats de la convocatòria
 • De gener a juny de 2020 – Període de residència artística.
 • Data a determinar (2020) – Mostra dels resultats de les residències.

Entrega de sol·licituds

Les persones, grups o col·lectius interessats en aquesta convocatòria hauran d’omplir el formulari de sol·licitud online, complimentant tota la informació que s’especifica, entre el 21 d’octubre al 21 de novembre del 2019. 

Resolució i publicació dels resultats de la convocatòria

La resolució de la convocatòria serà publicada el 2 de desembre del 2019 i tindrà com a criteris de valoració:

 1. a) La vinculació al territori: Sant Andreu de Palomar
 2. b) La viabilitat i coherència del projecte
 3. c) L’originalitat i innovació de la proposta
 4. d) La consonància amb els valors i les línies d’actuació de l’Ateneu L’Harmonia
 5. e) La capacitat d’establir sinergies i complicitats en el marc del projecte comunitari de l’Ateneu L’Harmonia

Les persones, grups i/o col·lectius que no hagin participat anteriorment de la convocatòria de residència artística 08030 CreaART! tindran preferència en la participació de la mateixa.

La resolució de la convocatòria serà determinada per una Comissió de Valoració formada per:

 • Membre de la comissió Jove
 • Membre de l’Associació Capibola Blues
 • Membre de l’equip treballadores
 • Membre de la Comissió de Programació

La Comissió de Valoració podrà demanar més informació a les persones, grups i col·lectius sol·licitants, en cas que ho consideri oportú.

Residència artística

L’Ateneu L’Harmonia cedirà un espai de creació a les propostes seleccionades a partir de la resolució de la convocatòria amb l’objectiu de facilitar la seva creació i desenvolupament. 

El període d’utilització de l’espai, entre gener i juny de 2020, serà concretat amb cadascuna de les persones, grups o col·lectius, en funció de les seves necessitats i de la disponibilitat d’espai de l’Ateneu.

Els espais destinats a acollir les residències són: Espai Joe Forga, bucs d’assaig musical, tallers dobles, taller d’arts gràfiques, aula TiC i cuina.

El fet de participar en la convocatoria actual no implica la renovació automàtica de la residència els anys següents.  

Mostra dels resultats de les residències

Les propostes seleccionades mostraran el resultat del seus processos creatius en el marc de la programació cultural de l’Ateneu L’Harmonia amb el suport de l’equip tècnic de l’equipament.

En la mesura del possible seran inclosos en una mostra que la Comissió de Programació i la Comissió Jove prepararan al juny de 2020.

Condicions de la convocatòria

Les persones, grups o col·lectius seleccionats hauran d’acomplir les indicacions rebudes per part de l’Ateneu L’Harmonia en qüestió d’horaris, utilització dels espais i dels materials cedits.

El fet de participar en la convocatòria actual no implica la renovació automàtica de la residència els anys següents.

La participació en la convocatòria implica l’acceptació de les presents bases.

Configuració de cookies


Tanca Més informació