Actualitat

Dia Internacional del Medi Ambient

La Plataforma Ciutadana Residu Zero i el CEPA (Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius) emeten aquest comunicat en motiu del Dia Internacional del Medi Ambient. Se n’assumiran les responsabilitats corresponents?

 • Estem en una emergència ambiental, climàtica i de residus.
 • Estem fartes de comprar residus.
 • El millor residu és el que no produïm. La responsabilitat ampliada del productor és una eina.
 • Cal prendre mesures ja!
 • Volem un canvi de la producció industrial i de la distribució que redueixi els residus, la contaminació associada pel clima i que normalitzi el cicle tancat.
 • Volem una Llei Catalana Residu Zero de Prevenció de Residus i per l’ús eficient de recursos.

La responsabilitat de l’augment dels residus i dels impactes ambientals i l’esgotament de recursos que causen des de fa dècades no ha de recaure en la ciutadania sinó, principalment, en els productors i distribuïdors i l’administració pública el Govern de la Generalitat que ha de fer aplicar els fonaments de les Directives Europees de residus i dels plàstics d’un sol ús.

Cal transitar del plantejament actual de la producció i gestió dels residus i la contaminació a una política econòmica i industrial que posi límits i marqui pautes d’interès públic a les decisions empresarials i la regulació dels mercats.

La diagnosi d’augment exponencial dels residus i d’estancament de la recollida selectiva reafirma la necessitat d’un nou model de gestió de residus i recursos i d’un nou marc normatiu. Aquesta proposta, que formulem com a Llei Residu Zero de prevenció de residus i ús eficient dels recursos, planteja un canvi en la política industrial i comercial per transformar el model productiu, fer-lo més eficient i sostenible i reduir els impactes ambientals i la seva contribució al canvi climàtic.

Cal l’aplicació real d’eines com l’ecodiseny i mesures d’ordenació i de distribució justa de responsabilitats (la responsabilitat ampliada del productor) en la direcció del que descriu les noves directives de residus: … « potenciar las sinergias entre la economía circular y las políticas en materia de energía, clima, agricultura, industria e investigación, y se aportan beneficios al medio ambiente en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la economía».

Què proposem?

Que el departament de territori i Sostenibilitat i el Parlament aprovin una Llei Residu Zero que contempli:

 • No produir ni posar al mercat cap producte que no pugui ser reutilitzat, reparat, reciclat o compostat, o fàcilment assimilable pel medi.
 • Prohibir posar al mercat productes d’un sol ús, especialment els plàstics (bosses de plàstic, vaixella de plàstic, safates per aliments, tovalloletes no biodegradables i compostables, càpsules de cafè no biodegradables, mono dosis,…). Hi ha plàstics que no es poden reciclar (film, mixtes, multicapa,…).
 • Evitar l’ús excessiu de recursos de generació de residus i contaminació aplicant eines com “l’Ecodisseny”, les millors tècniques disponibles o els satisfactors múltiples, per exemple.
 • Que s’obligui a oferir envasos reutilitzables en tots els espais comercials i per totes les línies de productes de begudes, iogurts,…. i a la venda a granel.
  • S’ha d’aplicar la Responsabilitat Ampliada del Productor per garantir el pilar de la normativa de la UE, tot assumint els costos de tot el cicle de vida dels productes que es posen al mercat quan es converteixen en residus, i no com ara que la ciutadania estem assumint aquests costos. Avui dia, per exemple, Ecoembes assumeix menys del 40% dels costos i la resta els “externalitza” als ajuntaments i la ciutadania.
  • és una anomalia inadmissible davant la que l’ARC claudica sent així incapaç de corregir aquest autèntic frau. Denunciem el conveni vigent amb Ecoembes i Ecovidriu. Reclamem que no es prorrogui i es rellenteixi un nou conveni. Que es trenqui el monopoli d’Ecoembes.
  • L’exportació de plàstics als països asiàtics i l’abocament o incineració d’alguns plàstics de les instal·lacions catalanes (plàstic film, plàstics mixtes,…) demostra que no hi ha control de l’administració a Ecoembes en la traçabilitat dels materials que es trien en les plantes de triatge. Cal una traçabilitat i informació transparent.
  • Cal implantar ja els sistemes de dipòsit i retorn d’envasos (SDDR) així com per altres productes (piles, productes perillosos de les llars, …). Ja està demostrat que funciona com a sistema eficient de recollida i recuperació de residus.
 • Descartar la incineració com a sistema de tractament finalista de residus.

Per aquest motiu donem suport a totes les iniciatives que vagin en aquesta direcció i convoquem a una acció ciutadana que consistirà en una compra col·lectiva el 28 de juny a Barcelona on rebutjarem comprar residus i reivindicarem una Llei Residu Zero.

Configuració de cookies


Tanca Més informació