Actualitat

Comunicat sobre la transformació de la central tèrmica de Cercs

El projecte de transformar la central tèrmica de Cercs en una incineradora és un sabotatge a l’emergència climàtica i ambiental.
La incineradora és una aberració: cremarà 1.000 tones/dia de residus industrials, produirà energia negra amb el doble d’emissions que cremant carbó (a part dels altres contaminants cancerígens i pertorbadors endocrins). No hi ha filtres que pari tot això. La creació de la incineradora va contra tot sentit comú i les directives europees, destrueix un model de comarca i dient que creen 60 llocs de treball que en destruirà un mínim de 600.

 1. En un moment on s’ha declarat l’emergència climàtica, i que cal prendre mesures radicals i valentes, trobem del tot aberrant presentar aquest projecte, que comportaria afegir més emissions i impactes ambientals al medi i a la salut i un malbaratament de recursos convertits en cendres tòxiques, i que el Govern de la Generalitat li doni autorització.
 2. El model energètic renovable i distribuït ha de ser amb recursos renovables del territori. La incineració de residus no pot formar part de la solució als reptes energètics i climàtics que té plantejats Catalunya per la seva afectació a la salut humana i als ecosistemes per les emissions pròpies de tot procés de combustió de materials d’origen fòssil (plàstics, gomes, fangs de depuradores industrials…), residus de desballestament de vehicles, amb components tòxics.
 3. Els kWh generats en la incineració no són ni es poden considerar mai com energia renovable. Cap empresa elèctrica d’energia d’origen renovable té plantes incineradores. Les incineradores produeixen fins el doble de gasos d’efecte hivernacle per kWh en la generació d’electricitat que les plantes de carbó.
 4. Aquest projecte es totalment contrari a la normativa comunitària en matèria de residus: la recentment aprovada Directiva de Residus (2018/851/CE), dins del paquet d’Economia circular; estableix canvis substancials en la direcció que totes les administracions públiques de la UE han d’aplicar mesures de prevenció de residus i de plàstics en els seus plans i programes, i alhora aplicar de manera nítida les prioritats de la jerarquia ecològica dels residus. La Directiva ordena clarament que la recuperació de matèria dels residus és prioritària abans que no pas la “recuperació energètica” i planteja:
  • Canvi en la Prioritat de la gestió pública dels residus a la UE. La valorització energètica no es pot considerar ni comptabilitzar com a valorització dels residus inclosa la metanització i crema de biomassa.
  • La prevenció, la recuperació i el reciclatge de materials han de ser la jerarquia d’actuació aplicada per totes les administracions de la UE.
 5. és un exercici de cinisme suprem anomenar “Economia circular” la crema de residus, i a sobre dir que és verda. El que es diu que pretén l’Economia circular no es destruir recursos sinó aprofitar-los reintroduint-los en el processos productius, no com es pretén en aquest projecte que incrementarà la contaminació ambiental amb les emissions de la combustió de residus. és totalment contradictori en la situació d’emergència climàtica i ambiental que estem sotmesos.
 6. és una irresponsabilitat aprovar aquest projecte forassenyat d’incineració de residus sabent que llença compostos químics tòxics a l’ambient. La incineració de residus allibera al medi dioxines i furans, Compostos Orgànics Persistents (COP), metalls pesants, ftalats, gasos d’efecte hivernacle, gasos àcids, partícules superfines, i un llarg etc. Un cop alliberades al medi, les substàncies contaminants s’incorporen als organismes vius, les plantes, animals i persones. Aquests compostos químics es bioacumulen i són causa de danys a la salut (càncers, disrupcions hormonals, problemes respiratoris, etc.) com ho evidencien un nombre creixent de publicacions científiques en articles publicats en revistes de referència. La percepció del risc evident ha motivat que els moviments socials i ecologistes demanem estudis epidemiològics de les poblacions properes a les indústries que incineren per conèixer l’afectació real a la salut i poder prendre decisions. Amb aquesta pràctica l’abocador és l’atmosfera, l’aire que respirem.
 7. La crema de 332.000 tones de residus industrials comportaria una emissió d’aquests compostos i molts més que es donen en la combustió, per efecte del sinergisme, d’un volum impressionant que podria tenir efectes sobre la salut de les persones i el medi molt greu. No hi ha filtre que retingui les micropartícules i molts d’aquests contaminants.
 8. Aquesta instal·lació és el fruit d’un model caduc de gestió de residus que es vol perpetuar, que promou l’actual Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Agència de Residus de Catalunya. Un bon exemple és l’aprovació inicial del projecte de la Planta de TRANSJUSA a Juneda on també es volen cremar residus (CDR) per a assecar purins… Enviar cada cop més “Combustibles Derivats de Residus” (CDR) a fàbriques de ciment a Catalunya i que en aquests moments també estem important a d’altres països d’Europa uns 3.148 tones any 2018 (Regne Unit, Itàlia, França…). Ens estem convertint en l’abocador d’Europa? Ampliant i construint nous abocadors…
 9. Demanem un canvi del model de producció, distribució i consum de productes, apostar per la precaució i la prevenció, principis de la normativa comunitària. Reclamem una Llei Catalana Residu Zero de Prevenció de Residus que contempli aquest canvi de gir de gestionar residus a prevenir-los, que incorpori ja un Pla de tancament de la incineració i que no es donin més autoritzacions per aquestes instal·lacions agressives al medi com es la incineració de residus, emmascarada amb el fals i maniquea discurs de l’economia circular, l’energia verda… que en la realitat és un malbaratament de recursos, que afegeix més contaminació ambiental i que afavoreix sols als grans negocis de bancs, constructores, elèctriques, gestors de residus… en perjudici dels drets a la salut de les persones i l’entorn.

 

Configuració de cookies


Tanca Més informació