Convocatòria artística 08030 creART! | Ateneu L'Harmonia | Gestió comunitària a Sant Andreu de Palomar

Actualitat

Convocatòria artística 08030 creART!

Convocatòria de residència artística per creadores a Sant Andreu de Palomar

“08030 creART!” és una convocatòria que ofereix espais de creació de manera gratuïta a persones que desenvolupin projectes artístics a Sant Andreu de Palomar. La convocatòria té com a finalitat el suport, la promoció i l’estímul de la creació artística entre la població, tot potenciant la difusió i visibilització dels processos i resultats artístics que se’n derivin.

Destinataris

La convocatòria s’adreça a creadores, preferiblement amb residència a Sant Andreu de Palomar, vinculades a qualsevol de les branques artístiques: musicals, visuals, escèniques, gràfiques, gastronòmiques, digitals, etc.

Enguany s’ofereixen dos concursos en una convocatòria:

 • 08030 CreART Jove: Poden acollir-s’hi les persones físiques, grups* o col·lectius* menors de 30 anys. En relació als grups, es tindrà en compte l’edat mitjana de les persones que en formen part.
 • 08030 CreART General: Poden acollir-s’hi persones físiques, grups o col·lectius sense topall d’edat.

Una candidatura pot presentar-se a un dels concursos: si tu o la mitjana d’edat del teu grup no és superior a 30 anys, el teu concurs és el 08030 CreART Jove!

Calendari 

 • Del 7 al 31 de desembre del 2020 – Entrega de sol·licituds.
 • 8 de gener del 2021 – Resolució i publicació dels resultats de la convocatòria.
 • Del 18 de gener al 31 de desembre del 2021– Període de residència artística.
 • Data a determinar (2021) – Mostra dels resultats de les residències.

Entrega de sol·licituds

Les persones, grups o col·lectius interessats en aquesta convocatòria hauran d’omplir el formulari de sol·licitud online, complimentant tota la informació que s’especifica, entre el 7 i el 31 de desembre del 2020.

Resolució i publicació dels resultats de la convocatòria

La resolució de la convocatòria serà publicada el 8 de gener del 2020 i tindrà com a criteris de valoració:

 1. La vinculació al territori: Sant Andreu de Palomar
 2. La viabilitat i coherència del projecte
 3. L’originalitat i innovació de la proposta
 4. La consonància amb els valors i les línies d’actuació de l’Ateneu L’Harmonia
 5. La capacitat d’establir sinergies i complicitats en el marc del projecte comunitari de l’Ateneu L’Harmonia

Les persones, grups i/o col·lectius que no hagin participat anteriorment de la convocatòria de residència artística 08030 CreaART! tindran preferència en la participació de la mateixa.

La resolució de la convocatòria serà determinada per una Comissió de Valoració formada per persones vinculades a l’Ateneu L’Harmonia i al món de les arts.

La Comissió de Valoració podrà demanar més informació a les persones, grups i col·lectius sol·licitants, en cas que ho consideri oportú.

Residència artística

L’Ateneu L’Harmonia cedirà un espai de creació a les propostes seleccionades a partir de la resolució de la convocatòria amb l’objectiu de facilitar la seva creació i desenvolupament. El període d’utilització de l’espai, entre gener i desembre del 2021, serà concretat amb cadascuna de les persones, grups o col·lectius, en funció de les seves necessitats i de la disponibilitat d’espai de l’Ateneu.

Els espais destinats a acollir les residències són: Espai Joe Forga, bucs d’assaig musical, tallers dobles, taller d’arts gràfiques, aula TiC i cuina.

Mostra dels resultats de les residències

Les propostes seleccionades mostraran el resultat del seus processos creatius en el marc de la programació cultural de l’Ateneu L’Harmonia amb el suport de l’equip tècnic de l’equipament.

Condicions de la convocatòria

Les persones, grups o col·lectius seleccionats hauran d’acomplir les indicacions rebudes per part de l’Ateneu L’Harmonia en qüestió d’horaris, utilització dels espais i dels materials cedits.

La participació en la convocatòria implica l’acceptació de les presents bases.

Les propostes que s’iniciïn el gener del 2021 possiblement veuran afectat el seu desenvolupament per la Covid19. L’Ateneu L’Harmonia garantirà la facilitació per poder desenvolupar les propostes i la flexibilitat a nivell temporal un cop finalitzin les mesures restrictives en matèria de prevenció sanitària.