Actualitat

Bases de la convocatòria d’intervenció artística d’una pancarta per la terrassa del bar de l’Ateneu L’Harmonia

Des de l’Ateneu L’Harmonia obrim una convocatòria per intervenir artísticament una pancarta de 3,5m x 1,65m amb la tècnica del graffiti, que es col·locarà a la terrassa de l’Ateneu. La temàtica és totalment lliure però ens agradaria que tingués relació amb la transformació social i/o amb el nostre territori; Sant Andreu. La intervenció es realitzarà el dia 9 de juliol. 

Les propostes s’hauran de fer arribar de manera presencial al taulell d’informació de l’Ateneu L’Harmonia de dilluns a dissabte de 10 a 14h i de 16 a 21h; i hauran de presentar-se dos sobres per separat.

 • Sobre A: Aquest haurà d’incloure la butlleta dinscripció.
 • Sobre B: Proposta del projecte en mida A4 o A3. En cas que s’hi inclogui una descripció, aquesta no podrà incloure cap dada de caràcter personal. 

Tot seguit pots consultar les bases del concurs. Tens temps de presentar-t’hi fins el 25 de juny. Molta sort!

 


 1. Poden presentar-se al concurs persones i/o col·lectius sense ànim de lucre. 
 2. La temàtica serà lliure amb concordança amb valors de l’Ateneu L’Harmonia. L’Ateneu és un espai per a la horitzontalitat, la implicació, la proximitat, l’assemblearisme, la sostenibilitat, la inclusivitat, la participació, la intergeneracionalitat i la igualtat. És també un espai sensible i positiu, crític amb allò establert, que facilita i garanteix la igualtat efectiva entre totes les persones i que, per tant, no permet el desenvolupament de dinàmiques i actituds racistes, sexistes, homòfobes, de caire feixista i militarista. 
 3. La tècnica haurà de ser spray de graffiti. El cost econòmic per l’adquisició de cadascun dels estris i materials necessaris per a la seva producció correrà a càrrec de l’Ateneu. Les característiques del projecte presentat han d’adequar-se al context en el que es presentarà l’obra; pel que s’ha de tenir en compte la naturalesa dels materials. A més, cal que els esprais incloguin el certificat ecològic corresponent. 
 4. El projecte està pensat per intervenir una lona, que facilitarà l’Ateneu L’Harmonia, de mida 3,5m horitzontal x 1,65m vertical (segons imatge adjunta). 
 5. Les persones i/o col·lectius participants podran presentar les obres en format din-a4 (1:20) o en a3 (1:10), que hauran d’ajustar-se a la proporció de l’obra original (3.5m x 1.65 en format horitzontal). 
 6. És indispensable que les obres presentades siguin originals de l’autoria. 
 7. Les persones i/o col·lectius participants podran presentar a concurs un màxim de 2 obres. 
 8. El jurat encarregat d’escollir la proposta artística guanyadora estarà format per una persona de l’equip de treballadores de l’Ateneu, una de la Cooperativa La Tempesta (gestores del bar de l’Ateneu), una de la Federació d’Entitats Socioculturals i de lleure de Sant Andreu de Palomar, una vinculada a l’art i una vinculada al territori. 
 9. El jurat podrà declarar desert el concurs. 
 10. El termini per a la presentació de propostes és fins al 25 de juny 2021. Cal que la persona i/o col·lectiu seleccionat tingui disponibilitat per realitzar l’execusió de la intervenció el divendres 9 de juliol durant tot el dia.  La decisió del jurat es notificarà a l’artista i/o col·lectiu seleccionat el 2 de juliol telefònicament o a través del correu electrònic, abans de la seva publicació als canals oficials de L’Harmonia: pàgina web, butlletí electrònic i xarxes socials. 
 11. La dotació econòmica serà de 200€, que es realitzarà mitjançant una transferència bancària, en concepte d’honoraris, producció, concepció del projecte i de la idea, realització i adquisició de cadascun dels estris i materials necessaris per a la seva producció. A més, es premiarà el projecte amb un lot de productes, una cessió d’espai a l’Ateneu (buc d’assaig o espais per fer reunions), una plaça a un taller de tardor i un dinar o sopar per quatre persones al bar de l’Ateneu. 
 12. Les obligacions fiscals derivades queden incloses en la dotació del premi i aniran a càrrec de la persona i/o col·lectiu guanyador del concurs. 
 13. Mentre s’estigui realitzant la intervenció artística es gravarà un vídeo en format time – lapse de l’esdeveniment, que serà utilitzat com a eina de difusió a les xarxes socials de l’Ateneu L’Harmonia. 
 14. La presentació de les obres s’ha de fer presencialment al taulell d’informació de l’Ateneu L’Harmonia, de dilluns a dissabte, de 10 a 14h i de 16 a 21h, en dos sobres diferenciats:
  1. Sobre A: butlleta d’inscripció
  2. Sobre B: Esbós del projecte adaptat a la proporció de l’espai intervingut, en format a3 o a4 i el títol de l’obra. 
 15. Els criteris que el jurat tindrà en compte són: 
  1. Propostes que  s’adeqüin a les bases del concurs i a la temàtica proposada.
  2. Implicació amb els valors que volem  transmetre amb la proposta.
  3. Adequació plàstica i visual a l’espai d’intervenció.
  4. Originalitat de la creació artística.
  5. Sostenibilitat i optimització de recursos. Es recomana l’ús de materials no agressius amb el medi ambient, tenint especial cura la petjada ecològica dels mateixos i projectant intervencions on, en major o menor mesura, puguin reutilitzar-se la totalitat o parcialment els materials i elements que la conformen, contribuint així a la reducció de residus. 
 16. Acceptació de les bases: El fet de participar a la convocatòria artística suposa l’acceptació total de les presents bases. 

Configuració de cookies


Tanca Més informació