Actualitat

Residències artísiques: Convocatòria 08030 creART!

Convocatòria de residència artística per creadores a Sant Andreu de Palomar

“08030 creART!” és una convocatòria que ofereix espais de creació de manera gratuïta a persones que desenvolupin projectes artístics a Sant Andreu de Palomar. La convocatòria té com a finalitat el suport, la promoció i l’estímul de la creació artística entre la població, tot potenciant la difusió i visibilització dels processos i resultats artístics que se’n derivin. La convocatòria ofereix 4 places de residències artístiques.

Destinataris

La convocatòria s’adreça a creadores, preferiblement amb residència a Sant Andreu de Palomar, vinculades a qualsevol de les branques artístiques: musicals, visuals, escèniques, gràfiques, gastronòmiques, digitals, etc.

Calendari 

  • Del 10 al 26 de febrer de 2023 – Entrega de sol·licituds.
  • 3 de març de 2023 – Resolució i publicació dels resultats de la convocatòria.
  • Entre març i setembre – Període de residència artística.
  • Tardor 2023 – Mostra dels resultats de les residències.

Entrega de sol·licituds

Les persones, grups o col·lectius interessats en aquesta convocatòria hauran d’omplir el formulari de sol·licitud en línia, complimentant tota la informació que s’especifica, entre el 10 i el 26 de febrer de 2023.

Resolució i publicació dels resultats de la convocatòria

La resolució de la convocatòria serà publicada el 3 de març de 2023 i tindrà com a criteris de valoració:

  1. La vinculació al territori: Sant Andreu de Palomar
  2. La viabilitat i coherència del projecte
  3. L’originalitat i innovació de la proposta
  4. La consonància amb els valors i les línies d’actuació de l’Ateneu L’Harmonia
  5. La capacitat d’establir sinergies i complicitats en el marc del projecte comunitari de l’Ateneu L’Harmonia

Les persones, grups i/o col·lectius que no hagin participat anteriorment de la convocatòria de residència artística 08030 CreaART! tindran preferència en la participació de la mateixa.

La resolució de la convocatòria serà determinada per una Comissió de Valoració formada per persones vinculades a l’Ateneu L’Harmonia i al món de les arts.

La Comissió de Valoració podrà demanar més informació a les persones, grups i col·lectius sol·licitants, en cas que ho consideri oportú.

Residència artística

L’Ateneu L’Harmonia cedirà un espai de creació a les propostes seleccionades a partir de la resolució de la convocatòria amb l’objectiu de facilitar la seva creació i desenvolupament. El període d’utilització de l’espai, entre març i setembre del 2023, serà concretat amb cadascuna de les persones, grups o col·lectius, en funció de les seves necessitats i de la disponibilitat d’espai de l’Ateneu.

Els espais destinats a acollir les residències són: Espai Joe Forga, bucs d’assaig musical, tallers dobles, taller d’arts gràfiques, aula TiC i cuina.

Mostra dels resultats de les residències

Les propostes seleccionades mostraran el resultat del seus processos creatius en el marc de la programació cultural de l’Ateneu L’Harmonia amb el suport de l’equip tècnic de l’equipament.

Condicions de la convocatòria

Les persones, grups o col·lectius seleccionats hauran d’acomplir les indicacions rebudes per part de l’Ateneu L’Harmonia en qüestió d’horaris, utilització dels espais i dels materials cedits.

La participació en la convocatòria implica l’acceptació de les presents bases.

Configuració de cookies


Tanca Més informació