Actualitat

Sobre l’autofinançament

Des de la Comissió Gestora de l’Ateneu sempre hem apostat, apostem i apostarem per l’accessibilitat a la cultura en tots els seus sentits. És per això que, entre d’altres línies i polítiques de treball, inclou la gratuïtat com a mesura per poder facilitar aquesta accessibilitat. Des del 2014 i al llarg dels #SetdHarmonia el 95.71% de les activitats obertes han estat gratuïtes. I així volem que continuï sent.

Alhora, volem  apostar per reforçar la línia d’autofinançament, buscant alternatives per poder enfortir l’autonomia de la comunitat harmònica envers les lògiques capitalistes. És en aquest context on, després de reflexions i debats, hem decidit que en actes puntuals hi hagi un preu d’entrada, més elevat del que hem acostumat a tenir a L’Harmonia. Ho fem des d’aquest punt de vista de buscar autofinançament, amb la voluntat d’apostar també per una dignificació del teixit cultural, amb la idea de poder garantir i generar una economia social també per aquest teixit cultural tant castigat arrel de les diverses i cícliques crisis del sistema on vivim.

Des de la Comissió de Programació proposarem trimestralment un esdeveniment on, amb l’ajuda del preu d’entrada, puguem continuar creant continguts culturals que ens ajudin a autofinançar-nos i reverteixin a la comunitat i a la resta d’activitats obertes. Seran apostes com la del concert d’Ainara LeGardon, destacada artista i activista pels drets dels músics en relació a la propietat intel·lectual, l’autogestió i la creació sonora.

Buscant i generant fórmules d’autofinançament que, de manera progressiva, ens facin dependre menys de les subvencions públiques ens permetrà caminar cap a una major autogestió econòmica, fomentant i fent créixer l’economia social i solidària (ESS).