Actualitat

Campanya europea pel Residu Zero = incineració i abocament Zero

Des de l’Ateneu L’Harmonia ens adherim a la Plataforma Ciutadana Residu Zero per impulsar la campanya ciutadana europea RZ (Zero Waste Citizen) que busca posar fi a la incineració i l’abocament de residus i substituir-ho per la prevenció i la recuperació.

La campanya demana un pla per tancar les incineradores, prohibir la crema de residus a les fàbriques de ciment i l’aprovació de la Llei Catalana Residu Zero de Prevenció de Residus. Els seus punts clau són:

  1. Canvi en la prioritat de la gestió pública dels residus a la UE
  2. La prevenció, la recuperació i el reciclatge de materials han de ser la jerarquia d’actuació
  3. L’aplicació de la Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) per garantir que assumeixen els costos de la gestió dels residus dels productes que es posen al mercat
  4. Revisió urgent dels programes de gestió aprovats pel Govern de la Generalitat (PRECAT i PREINFRECAT 20) i del programa de gestió de l’AMB en procés  d’aprovació (PREMET 25) i la redacció d’una nova Llei catalana Residu Zero de prevenció de residus
  5. La prohibició dels productes que acaben sent incinerats o abocats. Cal evitar la construcció i l’ampliació de noves instal·lacions d’incineració de qualsevol tecnologia; descartar la crema de CDRS i residus en cimenteres i plantes de gasificació, i aprovar un calendari de tancament de les incineradores actuals.

PLATAFORMA CIUTADANA RESIDU ZERO = INCINERACIó I ABOCAMENT 0

Configuració de cookies


Tanca Més informació