Actualitat

Els lavabos de l’Ateneu són amics de la menstruació sostenible

Més d’una setantena de lavabos d’equipaments públics de Barcelona hem rebut la distinció de Lavabo Amic de la Menstruació Sostenible perquè les dones i persones menstruants puguin utilitzar i netejar productes reutilitzables com la copa menstrual.

La campanya, impulsada per Rezero amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, senyalitzen els lavabos que compten amb els elements necessaris que faciliten l’ús d’aquests productes. Generalment, els lavabos públics dirigits a les dones i persones menstruants tenen un format que fomenta que les persones menstruants usin un sol tipus de producte: les compreses i els tampons d’usar i llençar. Aquesta situació, que es la més extensa en el conjunt de lavabos, és un exemple més que mostra com la societat i els models de producció i consum estan marcats per la lògica d’un sol ús i que sovint obvien les necessitats de grups de població. Això contribueix a perpetuar els tabús associats a la menstruació i la manca d’informació sobre altres productes menstruals més saludables, ecològics i econòmics en comparació amb els d’usar i llençar més generalitzats.

Les copes menstruals, les compreses de tela, la roba interior menstrual i les esponges marines han esdevingut més populars i estan començant a experimentar un increment en el seu ús entre la població, gràcies als seus beneficis en la salut, ambientals, econòmics, de comoditat, d’autoconeixement del cos, entre altres. Però el seu ús encara no és una qüestió generalitzada. L’elecció dels productes menstruals està influenciada per una combinació de factors com la publicitat, l’oferta en els punts de venda, el cost dels productes, opinions de persones properes, factors culturals, disponibilitat d’informació, conscienciació i les facilitats que disposen les dones menstruants en els lavabos públics.

Tenir la regla és un procés natural inherent a la vida de les dones i les persones menstruants i ha de ser normal disposar d’espais gratuïts i de confiança on, per exemple, rentar la copa menstrual. Els criteris que segueixen els lavabos públics que tenen el distintiu són principalment que han de tenir una pica amb aixeta funcional en el mateix compartiment individual del vàter, amb sabó (preferiblement amb pH neutre i lliure d’additius ( i paper de vàter (preferiblement reciclat i lliure d’additius com fragàncies o colorants). També han de tenir una paperera amb servei periòdic de buidatge i gestió adequada dels residus. I, per suposat, ha d’estar en bon estat i funcionament de la infraestructura fixa com cadena del vàter, llum i sistema de tancament de la porta.

La transició cap a una menstruació sostenible només es pot fer amb informació, formació i facilitant l’accés a totes les opcions possibles. Només així les dones o persones menstruants podran fer una elecció lliure.

Configuració de cookies


Tanca Més informació