Actualitat

Per què fem cursos i tallers?

L’hivern és una estació de recolliment i alhora de caliu. Des de L’Harmonia us proposem un seguit d’activitats formatives i d’aprenentatge comunitari per acompanyar els mesos que venen, tot podent iniciar nous processos personals i col·lectius.

Des de la Comissió de Cursos i Tallers i l’assemblea Gestora de l’Ateneu L’Harmonia us presentem aquesta nova proposta per seguir creant espais col·lectius amb l’objectiu de dotar-nos de noves eines de transformació de la realitat que ens envolta, tot omplint de vida aquest equipament de proximitat.

Apostem perquè la programació dels cursos i tallers de l’Ateneu sigui fruït de les inquietuds i necessitats quotidianes de les persones i col·lectius del teixit de Sant Andreu. Per això, ens allunyem de concebre la cultura i l’oci com a elements de consum mercantilista.

Treballem per tal que les accions formatives que oferim siguin inclusives, accessibles i participatives i tinguin un retorn social que fomenti els vincles associatius de Sant Andreu. L’Ateneu no és un espai de professionalització sinó un projecte comunitari que aposta per formacions que cultiven llavors de reflexió, pensament crític, benestar i transformació social. 

Per als propers mesos presentem propostes que faran de l’hivern una oportunitat per connectar-nos i vincular-nos amb l’entorn, les altres i nosaltres; a través d’una mirada atenta, creativa i compromesa, des d’un posicionament en favor d’unes vides sostenibles social, econòmica i ambientalment.

La programació de cursos i tallers té en compte atendre necessitats i inquietuds de grups i col·lectius diversos, amb clara consciència d’ampliar i cuidar l’atenció i la participació de les persones, tenint present les necessitats particulars d’una societat  plural i diversa.

Us convidem a ser part activa en aquest projecte col·lectiu, tant en l’assistència als cursos i tallers, com als espais i òrgans de participació de l’Ateneu. Teniu les portes obertes de L’Harmonia i de la comissió de Cursos i Tallers.

Esperem que els gaudiu!